… ಎ … YunYun-kun … ಎ …

Chào mừng bạn đến với YunYun-Kun
… ಎ … YunYun-kun … ಎ …

Where love for Yunnie-kun begins …

Chúc mừng 8.8 - ngày YYK chính thức được ra mắt

  [news][02.08.10] Yunho, Big Bang, Park Shi Hoo "Thế hệ mới đại diện cho Hàn Quốc"

  Share
  avatar
  tiểu bơn
  ♥ Tuna=mc2♥

  Tổng số bài gửi : 51
  Join date : 26/07/2010
  Age : 23
  Đến từ : gầm giường bé xik dưới nơi 2 bạn nhỏ tâm tình

  [news][02.08.10] Yunho, Big Bang, Park Shi Hoo "Thế hệ mới đại diện cho Hàn Quốc"

  Bài gửi by tiểu bơn on Tue Aug 03, 2010 9:59 am

  Yunho, Big Bang, Park Shi Hoo, Han Chae Young và Lee Da Hae v?a ???c ch?n là nh?ng di?n viên chính trong ?o?n phim qu?ng bá c?a Hi?p h?i Du l?ch Hàn Qu?c. Video s? ???c phát sóng trên toàn th? gi?i, cho th?y r?ng Hàn Qu?c là m?t ?i?m ??n h?p d?n v?i du khách.

  Nh?ng ngôi sao nh? Bae Yong Joon và Lee Young Ae, ng??i ?ã ???c các bi?u t??ng hàng ??u c?a làn sóng Hallyu lên cho ??n bây gi? s? rút ra kh?i cu?c chi?n PR và th? h? các ngôi sao Hallyu ti?p theo s? thay th? h?.

  Yunho c?a TVXQ và Big Bang ?ã giành ???c nh?ng v? trí cao trong b?ng x?p h?ng Oricon c?a Nh?t B?n và h? là nh?ng ca s? có thu nh?p bình quân tính b?ng ??ng Yen c?a Nh?t. Kim Bum, t? b? phim truy?n hình n?m ngoái [Boys Over Flowers], và Park Shi Hoo, di?n viên trong phim [Prosecutor Princess] ?ã ra m?t vào tháng kho?ng tháng 3-4 n?m nay. Nh?ng ngôi sao n? Han Chae Young và Lee Da Hae ?ang ti?p b??c Song Hye Kyo, Kim Hee Seon và Chae Rim tr? thành “nh?ng sát th? m?i ? th? tr??ng Trung Qu?c” .

  Ban ??u, l?i m?i tham gia ?o?n video này có c? Park Yong Ha, nh?ng k? ho?ch b? thay ??i do cái ch?t b?t ng? c?a anh ?y. “World Star” Bi Rain, c?ng t?ng là ??i di?n c?a Hàn Qu?c, nh?ng v?i th? h? các ngôi sao Hallyu m?i, k? ho?ch này s? thay ??i.

  Ho?t ??ng qu?ng bá l?n này, nó s? mô t? nh?ng nét c? b?n c?a các ??a ?i?m du l?ch nh? là m?t ph?n c?a câu chuy?n. M?i ngôi sao s? hoàn thành vi?c quay phim vào cu?i tháng 8 và nó s? ???c công chi?u ? nhi?u n??c trên th? gi?i.
  Source: [JoongAng Daily]
  Translation credits: mandasoh@tohosomnia.net
  Shared by: tohosomnia.net
  Vtranz by :ti?u b?n@yyk.net
  Do not remove/add on any credits

   Hôm nay: Sun Jan 20, 2019 1:43 am